פתרונות מימון

מחזור פעילות מינימאלי 30 א´ ₪ בחודש

ריבית | פריים + 6%

מס' תשלומים | 60

שעור מימון | 70% (ללא מעמ)

שעור מימון | 70% (ללא מעמ) הטבה בעמלת עריכת מסמכי הלוואה

ללא מחזור פעילות מינימאלי

ריבית | פריים + 2%

מס' תשלומים | 60

שעור מימון | 60% (ללא מעמ)

שעור מימון | 55% (ללא מעמ) הטבה בעמלת עריכת מסמכי הלוואה

תוקף ההצעה עד ליום 30/06/2017 ועד 10 רכבים לכל היותר, המוקדם מבין השניים. המימון המקסימאלי ללקוח לא יעלה על 650 א´ ₪ לאוטובוס לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לבנק מרכנתיל סניף יפו שד´ ירושלים 16 ת"א טלפון: אביבה אשקורי, מנהלת המחלקה העסקית- 076-8065303 אלכס פיש, מנהל לקוחות עסקיים – 076-8065331 *הבנק ( מרכנתיל ) רשאי להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש *הפרטים המלאים והמחייבים בסניף יפו *בכפוף לנוהלי הבנק ולכל דין *פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי לקבלת הצעות מימון נוספות צרו קשר !!